Ty też możesz pomóc

Potrzebującym !

Przekaż 1% swojego podatku

na Bank Żywności w Tarnobrzegu

KRS - 0000207936

Aktualności:

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na lipiec 2022 Dodano: 28.07.2022 Informujemy, że w ramach Działań SIERPNIU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące SIERPIEŃ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LIPIEC 2022 Dodano: 05.07.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu lipcu 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 5 produktów o łącznej wadze 2,90 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LIPIEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na lipiec 2022 Dodano: 05.07.2022 Informujemy, że w ramach Działań LIPCU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące LIPIEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - CZERWIEC 2022 Dodano: 03.06.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu czerwcu 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 5 produktów o łącznej wadze 3,92 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa CZERWIEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na czerwiec 2022 Dodano: 03.06.2022 Informujemy, że w ramach Działań CZERWCU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące CZERWIEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących z bankiem na dzień 31 maja 2022 Dodano: 03.06.2022 Lista organizacji współpracujących na dzień 31 maja 2022 roku dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MAJ 2022 Dodano: 09.05.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu maju 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 5 produktów o łącznej wadze 3,76 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MAJ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na maj 2022 Dodano: 09.05.2022 Informujemy, że w ramach Działań MAJU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MAJ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Dodatkowe warsztaty - kwiecień 2022 Dodano: 05.04.2022 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIETNIU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące KWIECIEŃ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - KWIECIEŃ 2022 Dodano: 01.04.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu kwietniu 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 7 produktów o łącznej wadze 3,03 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa KWIECIEŃ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na kwiecień 2022 Dodano: 01.04.2022 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu KWIETNIU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące KWIECIEŃ 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na marzec 2022 Dodano: 15.03.2022 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MARCU 2022 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MARZEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - MARZEC 2022 Dodano: 07.03.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marcu 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 7 produktów o łącznej wadze 3,03 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa MARZEC 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

"Działania Towarzyszące" w Podprogramie 2021 - Harmonogram na marzec 2022 Dodano: 07.03.2022 Informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym odbędą się w m-cu MARCU 2021 WARSZTATY STACJONARNE z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej w następujących Stowarzyszeniach Pełna treść komunikatu: Harmonogram - działania towarzyszące MARZEC 2021 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Informacja o wydawaniu paczek - LUTY 2022 Dodano: 21.02.2022 Dla osób korzystających z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2021 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu luty 2022 Paczka Żywnościowa składać się będzie z 6 produktów o łącznej wadze 2,66 kg. Pełna treść komunikatu: Lista produktów - paczka żywnościowa LUTY 2022 Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Nowy okres dystrybucji - informacja o rozpoczeciu Podprogramu 2021 Dodano: 21.02.2021 Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności uprzejmie informuje, że od 15.02.2022 rozpoczyna dystrybucję żywności z Podprogramu 2021 z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2021 będzie realizowany w okresie od stycznia 2022 do października 2022r., w tym okresie będą również prowadzone Działania Towarzyszące (warsztaty: edukacji ekonomicznej, niemarnowania żywności, żywieniowo-dietetyczne) Pełna treść komunikatu: Informacja na temat dystrybucji żywności Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Postępowanie w okresie zagrożenia epidemiologicznego Dodano: 25.01.2022 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021. 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej...... Pełna treść komunikatu: Komunikat Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Lista organizacji współpracujących z bankiem na dzień 31 grudnia 2021 Dodano: 25.01.2022 Lista organizacji współpracujących na dzień 31 grudnia 2022 roku dostępna jest w komunikacie poniżej. Pełna lista: Lista organizacji współpracujących Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

KOMUNIKAT Dodano: 25.01.2022 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM - PODROGRAM 2021 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022 ... Informacja o POPŻ Podprogram 2021 Informacja o POPŻ Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności