Zarząd Tarnobrzeskiego Banku Żywności

Członkowie Zarządu Banku Żywności w Tarnobrzegu:

Antoni Sanecki - Prezes
Władysław Jakubowicz - Wiceprezes
Jan Szewczyk - Wiceprezes
Zofia Dryś - Skarbnik
Marian Paruch - Sekretarz

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Zbigniew Urban - Przewodniczący
Małgorzata Stec - Członek
Zbigniew Maj - Członek

Dyrektor:

Barbara Turczyk